zemel'nyye otnosheniya

Земельные отношения

Земельные отношения и их виды. Земельные отношения как земельные правоотношения. Участники земельных отношений.