povedeniye-potrebiteley-v-internete

Поведение потребителей в Интернете

Поведение потребителей в Интернете. Типология поведения потребителей в Интернете. Влияние Интернета на процесс покупки.