Influence of socio-cultural modernization on development of human capital assets in Russia

Authors
no data
Abstract

The paper presents major points of research into socio-cultural conditions of human capital assets accumulation in Russia. Notion of social justice, social responsibility of business, realization of their role as “vehicle of capital” by employees, national mentality – all this essentially influences on efficiency of human capital assets accumulation in Russia.

Keywords

socio-cultural modernization, post-industrial society, human capital assets, labor social relations, social justice, social responsibility, socio-cultural values.

Print Friendly, PDF & Email

Read also

Suggested citation

no data
Influence of socio-cultural modernization on development of human capital assets in Russia// Modern Management Technology. ISSN 2226-9339. – #1 (37). Art. # 3702. Date issued: . Available at: https://sovman.ru/en/article/3702/

Full article text is available only in Russian.
Please select from the menu Russian language and continue reading.


References

 1. Veber M. Selected Works [Izbrannye proizvedeniya]. Sost., obshch. red. i poslesl. Yu. N. Davydova. M.: Progress, 1990. 808 s.
 2. Corporate Code of Conduct [Kodeks korporativnogo povedeniya]. Federal’naya sluzhba po finansovym rynkam: federal’nyy organ ispolnitel’noy vlasti, osushchestvlyayushchiy prinyatie normativnykh pravovykh aktov, kontrol’ i nadzor v sfere finansovykh rynkov. URL: http://www.ffms.ru/ru/legislation/corp_management_study/corp_codex/ (data obrashcheniya 27.05.2013).
 3. Makarov A.N. Institutional basis for the formation of the education market [Institutsional’nye osnovy formirovaniya rynka obrazovaniya]. Pedagogika. 2007. №4. S.9-15.
 4. Naymushin V. Market reforms in Russia: is it possible to break the cycle of history? [Rynochnye reformy v Rossii : mozhno li razorvat’ zamknutyy krug istorii?]. Voprosy ekonomiki. 2004. №10. S.114-128.
 5. Odegov Yu.G., Rudenko G.G. Social responsibility of the entrepreneur: from idea to the Russian reality [Sotsial’naya otvetstvennost’ predprinimatelya: ot idei k rossiyskoy real’nosti]. Upravlenie personalom. 2004. №7 (95). S.43-45.
 6. Pastukhov V.B. The new format of Russian social policy [Novyy format sotsial’noy politiki Rossii]. Obshchestvennye nauki i sovremennost, 2006. №6. S.46-52.
 7. Petrosyan D. Social justice in economic relations [Sotsial’naya spravedlivost’ v ekonomicheskikh otnosheniyakh]. Voprosy ekonomiki. 2007. №2. S. 59-67.
 8. Problems innovative economy: report on the general meeting of Social Sciences March 2, 2005 [Problemy innovatsionnoy ekonomiki : otchet ob obshchem sobranii Otdeleniya obshchestvennykh nauk RAN 2 marta 2005 g.]. Ekonomicheskaya nauka sovremennoy Rossii. 2005. №3(30). S. 141-145.
 9. Tikhonova N.E. Sociocultural modernization in Russia (Empirical Analysis) [Sotsiokul’turnaya modernizatsiya v Rossii (opyt empiricheskogo analiza)]. Obshchestvennye nauki i sovremennost’. 2008. №2. S.5-23.
 10. Yurasov I. Segmentation of the modern working class: social-psychological aspect [Segmentirovanie sovremennogo rabochego klassa: sotsial’no-psikhologicheskiy aspect]. Upravlenie personalom. 2004. №8(96). S. 36-39.
 11. Yasin E. G. Modernization of the economy and the system of values [Modernizatsiya ekonomiki i sistema tsennostey]. Voprosy ekonomiki. 2003. № 4. S. 4-36.

Register
MCNIP © 2011-2017
Modern management technology
ISSN 2226-9339
The network publication (site) is registered by Roskomnadzor, a certificate of the media EL FS #77 – 44067 from 01.03.2011.

Output Options
Open Access Journal
Frequency of issue – monthly
Language magazine: Russian, English
Area of distribution – the Russian Federation, foreign countries
Age category Site 6 +